سرامیک

به مواد (معمولاً جامد)ی که بخش عمدهٔ تشکیل دهندهٔ آنها غیرفلزی و غیرآلی باشد، سرامیک گفته می‌شود؛ و همین‌طور اکسیدهای فلزی. همچنین بر اساس برخی تعاریف، از منظر شیمیایی به موادی که از مخلوط خاک رس با ماسه و فلدسپار در دمای زیاد تشکیل شده و به صورت توده‌ای شیشه مانند در می‌آیند و نیز تقریباً گداز ناپذیر و غیر حلال و بسیار سخت هستند، سرامیک گفته می‌شود.

سرامیک‌ها از لحاظ کاربرد به شکل زیر طبقه‌بندی می‌شوند:
  1. سرامیک‌های سنتی (سیلیکاتی)
  2. سرامیک‌های مدرن (مهندسی)
  3. سرامیک‌های اکسیدی
  4. سرامیک‌های غیر اکسیدی

سرامیک‌های اکسیدی را از لحاظ ساختار فیزیکی می‌توان به شکل زیر طبقه‌بندی کرد:

  1. سرامیک‌های مدرن مونولیتیک (یکپارچه)
  2. سرامیک‌های مدرن کامپوزیتی


نمایش دادن همه 3 نتیجه